Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ THỤY VĂN

Địa lý: 
- Đông giáp xã Thụy Bình
- Tây giáp xã Thụy Việt
- Nam giáp xã Dương Phúc
- Bắc giáp xã xã Thụy Quỳnh
Lịch sử: 
Mô tả quá trình lịch sử 
Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn
Giao thông: Mô tả thông tin giao thông
Kinh tế: Mô tả kinh tế địa phương